top of page

Odkryj Bayerischemama

Enjoy life!

Beitrag: Willkommen
  • Zdjęcie autoraBayerische Mama

Dodatki dla rodzin i samotnych rodziców w Bawarii. Czy wiesz, że…

1. Od 01.09.2018 Bayern przyznało na rodzinę miesięcznie 250 Euro na pierwsze i drugie dziecko, 300 Euro na trzecie i kolejne dziecko, od 13. miesiąca życia do 36. miesiąca życia. Bayern Familiengeld, tak nazywa się zasiłek, ma zastąpić poprzednie zasiłki: Betreuungsgeld i (Landeserziehungsgeld). Powinien być wypłacany niezależnie od dochodów i niezależnie od tego, czy dziecko chodzi do przedszkola, czy nie. Więcej na: https://www.zbfs.bayern.de/familie/familiengeld/index.php

2. Jak sprawdzić, w którym dniu każdego miesiąca otrzymamy Kindergeld? Każde Kindergeld ma swój numer i ostatnia cyferka wskazuje dzień wypłacenia Kindergeld. Kindergeld wypłacane są według kalendarza, który jest dostępny na stronie: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/auszahlungstermine

Wniosek o zasiłek Kindergeld jest dostępny w polskiej wersji językowej: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag

3. Aby otrzymać Mutterschaftsgeld (zasiłek macierzyński) należy złożyć wniosek do przynależnej Kasy Chorych (bezrobotni w Urzędzie Pracy). Na zasiłek składa się wypłata z kasy chorych i od pracodawcy. I tak na przykład kasa chorych AOK podaje informacjeo zasiłku następująco: https://bayern.aok.de/inhalt/mutterschaftsgeld-9/ Pracodawca musi także otrzymać zaświadczenie od lekarza/położnej o terminie porodu. Następnie kasa chorych kontaktuje się z pracodawcą i nie trzeba więcej dopełniać żadnych formalności. Część pieniędzy wpłynie od kasy chorych a część od pracodawcy (opisane pod linkiem powyżej).

5. Kinderbonus czyli 300€ na każde dziecko, wypłacane w trzech ratach z Kindergeld począwszy od września 2020r. : https://www.bmfsfj.de/konjunkturpaket https://www.arbeitsagentur.de/news/kinderbonus-als-unterstuetzung-fuer-familien

6. Wohngeld czyli dodatek do mieszkania. Średni dodatek mieszkaniowy od stycznia 2023 wzrasta o 190 euro do łącznej kwoty około 370 euro miesięcznie dla osób, które otrzymują go obecnie.Więcej pod linkiem: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/topthemen/Webs/BMWSB/DE/wohngeld-plus/wohngeld-plus-artikel.html Pod tym linkiem dostępna jest broszura po polsku.

7. Przy składaniu wniosku tylko troszeczkę papierologii 😉 czyli jak zawsze w przypadku starania się o dodatki z państwowej kasy czyli Kinderzuschlag. Dodatek wynosi maksymalnie 292 Euro. Link: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-anspruch-hoehe-dauer Uwaga! Do obliczenia wysokości Kinderzuschlag nie bierze się pod uwagę Elterngeld.

8. Bayerisches Krippengeld czyli od 1 kwietnia 2019 r. Wolne Państwo Bawaria dofinansowuje opłaty rodziców na cały okres przedszkolny aż do rozpoczęcia nauki w szkole w wysokości 100 euro na dziecko na miesiąc. Dotacja do kosztòw jest wypłacana bezpośrednio gminom w ramach pomocy na dziecko zgodnie z bawarską ustawą o wychowaniu i opiece nad dziećmi (BayKiBiG). Więcej informacji na temat dofinansowania składek na cały okres przedszkolny można znaleźć na stronie: https://www.stmas.bayern.de/kinderbetreuung/finanzierung/index.php Z własnego doświadczenia wiem, że do 3. roku życia wniosek należy złożyć samodzielnie, natomiast od 3. roku życia wniosek składa przedszkole.

9. Unterhaltsvorschuss czyli zaliczka alimentacyjna. W zasadzie samotni rodzice mogą otrzymywać wszystkie świadczenia rodzinne (takie jak zasiłek na dziecko, zasiłek rodzicielski, bawarskie świadczenia rodzinne) oraz, w zależności od dochodów, dodatkowe świadczenia na utrzymanie (takie jak zasiłek obywatelski lub zasiłek na dziecko i dodatek mieszkaniowy). Link pod: https://www.bayernportal.de/dokumente/leistung/389534862446Comments


bottom of page